Warranty

WARRANTY

WARRANTY

ALGEMENE VOORWAARDEN

Granville zal elk frame of onderdeel, dat faalt door materiaal- en/of assemblagedefecten eigen aan de producent, herstellen of vervangen en dit gedurende de hieronder opgegeven periodes. Deze garantie is enkel geldig voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar.

1. Garantieperiodes¹ :

* Voor aluminium frames geldt een garantieperiode van 5 jaar vanaf de datum van aankoop, voor de eerste eigenaar.
* Voor carbon frames geldt een garantieperiode van 3 jaar vanaf de datum van aankoop, voor de eerste eigenaar. Garanties op carbon frames gelden bovendien enkel voor bestuurder van maximum 100 kg.
* Voor lak en stickers geldt een garantieperiode van 3 jaar vanaf de datum van aankoop, voor de eerste eigenaar.
* Voor de overige onderdelen zullen de garantiebepalingen van de betreffende producenten gevolgd worden. Granville is in deze gevallen dan ook niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van eventuele garantieprocedures en herstellingen. Op eenvoudig verzoek worden de contactgegevens van betreffende producenten en/of distributeurs gegeven.

2. Volgende zaken vallen niet onder garantie:

Normaal gebruik en slijtage, onjuiste assemblage of gebrek aan onderhoud, installatie van onderdelen of accessoires die niet oorspronkelijk bedoeld zijn voor of niet compatibel zijn met de aangekochte fiets, schade of defecten ten gevolge van een ongeluk, misbruik, verwaarlozing, aanpassingen aan frame, vork of onderdelen. Elke schade of defect ten gevolge van oneigenlijk gebruik zoals (niet beperkend), stunt rijden, trial, acrobatie of andere activiteiten waarvoor de aangekochte fiets niet geschikt is. Gebogen of gebroken frames, vorken, sturen, zadelpennen, velgen, enz. kunnen op oneigenlijk gebruik wijzen.

3.Beperkingen:

* Een aankoopbewijs is noodzakelijk bij elk garantiegeval. Zonder geldig aankoopbewijs wordt geen garantieprocedure opgestart.
* Er worden geen terugbetalingen in cash uitgevoerd.
* In het geval Granville een defect frame of onderdeel vervangt, zal een nieuw frame of onderdeel van een gelijke of grotere waarde voorzien worden. Het nieuwe frame of onderdeel kan een ander model zijn dan oorspronkelijk aangekocht omdat de vervanging afhankelijk is van de voorraad en/of het gamma op het moment van vervanging.
* Granville is in geen geval aansprakelijk voor incidentele verliezen, schade of onkosten gerelateerd aan de aangekochte fietsen, frames of onderdelen. De aansprakelijkheid van Granville beperkt zich tot het repareren of vervangen van de aangekochte goederen.

4. Meldingsplicht:

Als eigenaar verbindt u zich ertoe al het nodige te doen om de eventuele schade niet te verergeren,door de fiets niet te gebruiken en zo snel mogelijk het gebrek te melden bij uw dealer. Uiterlijk twee maanden na het vaststellen van het gebrek moet u de dealer op de hoogte brengen. Bij verzuim of laattijdige melding zal met deze verergering rekening gehouden worden om de graad van tussenkomst te bepalen.

GARANTIE PROCEDURE:

De garantieafhandeling zal uitgevoerd worden door Granville of een erkende Granville dealer. Een aankoopbewijs moet steeds voorzien worden. Demontage-, montage- en transport kosten van en naar het bedrijf of dealer zijn voor rekening van de eigenaar. Als u ervoor kiest zelf een defect onderdeel te herstellen of de herstelling laat uitvoeren door iemand anders dan een erkende Granville dealer, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Granville, zal de aansprakelijkheid in geval van schade, defect of verlies vervallen.

GRANVILLE-FRAME-VERVANGINGS-PROGRAMMA:

Om uw investering nog meer te beschermen heeft Granville het “frame- vervangings-programma” opgestart: als uw frame beschadigd of onbruikbaar wordt en niet binnen de hierboven besproken garantie valt, zal Granville een nieuw frame ter beschikking stellen voor 50% van de normale verkoopprijs. Deze extra garantie is bedoeld voor mensen die hun frame beschadigen buiten de normale garantieperiodes, door valpartijen of ongelukken. Dit programma is een tegemoetkoming tussen Granville en de consument. Dealers kunnen eventueel kosten aanrekenen voor het ombouwen van de frames.

Deze garantiebepalingen doen in geen geval afbreuk aan de Belgische wetgeving (in werking vanaf 1 januari 2005) betreffende de verkoop van consumptiegoederen, die u als consument (niet-professionele eindgebruiker) kan inroepen.

¹ Deze garantie periodes zijn van toepassing vanaf modeljaar 2007.

CONTACT INFORMATIE:

Ludo NV – Zoning Guldendelle – Karel Van Miertstraat – B-3070 Kortenberg
+32 2 752 17 50

CONTACT GEGEVENS PRODUCENTEN/ DISTRIBUTEURS / SERVICE CENTERS:

* SHIMANO SERVICE & GARANTIE: 0031 / 341 272 300
* SR SUNTOUR: Juncker Bike Parts 0031 / 318 553030
* SRAM, ROCKSHOX, AVID, TRUVATIV: SRAM Europe 0031 / 33 450 6060
* FOX Racing Shox: SABMA 0032 / 87 63 19 80
* MAGURA Tech Support Benelux: 0031 / 653 251 836
* CAMARCO (SELLE ROYAL, FIZIK): 03 / 886 66 68
* CODAGEX (MAVIC, FSA): 014 / 34 74 74
* GURU SPORT (DT SWISS, CRANKBROTHERS, NOKON) 02/ 752 17 56

Cart

loader
Top