Granville bikes / Ludo NV

De bescheiden start van Granville situeert zich in 1928 toen Frans Huygens begon met de bouw van  fietskaders. Vanaf 1952, het jaar waarin de  eenmanszaak tot bvba werd omgevormd, bouwde hij complete fietsen en noemde ze “Ludo”, naar de naam van zijn enige zoon, die de regionale groothandel uitbouwde tot een nationale topper. 

Onder invloed van kleinzoon Johan werd in het jaar 2000 de volledige fietslijn, inclusief de merknaam, volledig vernieuwd. Een even gedurfd als geslaagd initiatief want op zeer korte termijn werd Granville een groot commercieel succes.

Na 85 jaar bouwen we onze fietsen nog steeds met evenveel toewijding en passie. Gedragen door een bedrijfscultuur die zeer veel belang hecht aan creativiteit, innovatie en perfectie. Omdat we een uitzonderlijk product willen aanbieden dat volledig tegemoetkomt aan al uw verwachtingen op vlak van comfort, veiligheid en rijplezier. Daarom besteden we maximale aandacht aan de juiste framegeometrie en vering in combinatie met kwaliteitsvolle, onderhoudsvrije, op mekaar afgestemde componenten. 

Het resultaat is een authentieke, karaktervolle fiets met een prachtige lijn, veel allure en van een ongekende klasse.


Le début de la S.A. Ludo actuelle se situe en 1928 lorsque Frans Huygens commença à fabriquer des cadres pour bicyclettes.  A partir de 1952 la petite entreprise fut transformée en S.P.R.L. et il se mit à construire des vélos complets, nommés Ludo, d’après son fils unique. Ce dernier fut responsable de la transformation de fabricant régional en constructeur national.  

Sous l’influence du petit-fils Johan toute la gamme de bicyclettes ainsi que la marque déposée furent rénovées. Une initiative osée mais bien réussie vu le grand succès actuel de Granville.

Après 80 années de fabrication nous réalisons toujours nos collections de bicyclettes avec la même passion et dévouement.  L’ensemble est soutenu par une culture attachant beaucoup d’importance à la créativité, l’innovation et la perfection.  Ainsi nous pouvons vous offrir un produit exceptionnel tenant compte de tous vos désirs au niveau de confort, sécurité et plaisir. C’est pour cette raison que nous prêtons le maximum d’attention à la géométrie exacte du cadre et à la suspension en combinaison avec des composants de qualité supérieure et en parfaite harmonie.  

Une bicyclette authentique avec une présence magnifique, beaucoup d’allure et d’une classe incomparable, qui fait preuve de caractère, en est le résultat.


Cart